Hem >> Information >> Miljöpolicy
Tillbaka


Odensala Bygdegårds Milöpolicy:

 
Miljövård, omsorg om naturen och människan ur ett ekologiskt perspektiv. Grundtanken är att se hur allting hänger ihop, hur vi själva är en del av naturen. Biologi och naturkunskap är viktiga beståndsdelar i miljövård och vi har blivit mer medvetna om att vi måste kompostera och sortera sopor, återvinna restprodukter och motverka nedskräpning.

Vi följer gällande miljölagstiftning och andra krav. Men har som mål att överträffa gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser.

Vi återvinner och sopsorterar då detta är möjligt, liksom säkerställer att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i verksamheten.

  • Vi använder så lite skadliga ämnen som möjligt och väljer miljövänliga alternativ där så är möjligt.
  • Vi ställer också miljökrav på entreprenörer och leverantörer och försöker tillsammans med våra samarbetspartners utveckla lösningar inom miljöriktig teknik och resurshushållning.
  • Vi arbetar med att ständigt bli bättre på miljöarbete!
  • Vi åtar oss att ständigt bli bättre på miljörbete och minska företagets energiförbrukning/hitta nya mer miljövänliga alternativ och minimera transporter. Vi strävar också efter att släppa ut mindre
  • Att företaget skall arbeta i förebyggande syfte.
  • Vi har som ambition att följa upp företagets faktiska miljöpåverkan, såsom energiförbrukning och utsläpp
  • Vi utbildar personalen i hur de kan ta mer hänsyn till miljön i sitt dagliga arbete.

    Odensala Bygdegårds styrelse 2016-03-10
  •