Hem >> Historia
TillbakaOdensala eller Odinharg som det hette så sent som på 1700-talet är beläget ett stenkast från den moderna storflygplatsen Arlanda.
Sigtuna kommun som ligger centralt i förhållande till Stockholm och Uppsala är känt för sin sköna natur med många fornlämningar.
Orten är mycket lämplig för friluftsliv med stora skogar och cykelvägar.


Odensala socken, före detta församling i Sigtuna kommun, Stockholms län (Uppland).
Socknen hade 1143 invånare 1990 och sockenkyrkan heter Odensala kyrka och härstammar från medeltiden.
Socknen ingår numera i Husby-Ärlinghundra församling i Märsta pastorat i Sigtuna kontrakt.
År 1993 hade socknen 1319 invånare. Socknen har småbruten slättbygd. Emellertid finns skogsområden vid Garnsviken av Mälaren.
Man har anträffat omkring 2030 fornlämningar. Från bronsåldern finns spridda gravar. De är av s.k. rösetyp. Från bronsåldern är även skärvstenshögar och en mängd älvkvarnar. Det finns 66 gravfält från järnåldern.
Dessutom finns i socknen mera än 20 km stensträngar samt ett antal husgrundsterrasser. Fem fornborgar och 13 runstenar finns också i Odensala socken.

Ortnamnet
Namnet skrevs år 1286 Othinsharg. I ordet finns gudanamnet Oden samt harg = "röse", vilket i ortnamn ibland betyder "altare". Namnet "Harg" torde syfta på gården Harg som ligger norr om kyrkan.

Källa: Wikipedia